Vrijwilligers thuisadministratie, Humanitas

Gegevens organisatie:

Organisatie: Humanitas, afdeling Heuvelrug
Contactpersoon: Miriam Martens
Functie contactpersoon: Algemeen coördinator
Adres: Godfried van Seijstlaan 43b
Postcode/plaats: 3703 BR Zeist
Telefoon: 06 – 35 122 389
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vacature:

Vrijwilliger Thuisadministratie
Doel
Deelnemers de benodigde administratieve ondersteuning bieden en hen weer de regie laten krijgen over hun eigen financiële administratie en financiële huishouding. Deelnemers krijgen tips aangereikt en leren wegen te bewandelen om voorliggende voorzieningen als toeslagen en minimaregelingen aan te vragen. Door te leren budgetteren en afspraken te maken over aflossing van mogelijke schulden wordt hernieuwde zelfredzaamheid nagestreefd.
Werkwijze
Er wordt gewerkt vanuit de mogelijkheden van de deelnemer. Er wordt niets overgenomen en meegenomen. Alles gebeurt in overleg met de deelnemer en/of met naasten/betrokkenen. De deelnemer houdt zeggenschap en verantwoordelijkheid over alle financiële handelingen en administratie.
Profiel
Een vrijwilliger moet belangstelling hebben om met mensen te werken. Hij/zij moet in staat zijn zich in andermans problemen in te leven, maar ook om die problemen weer van zich af te zetten (empathisch vermogen en relativeringsvermogen). Essentieel is dat de vrijwilliger kan luisteren. Hij/zij is in staat de deelnemer te laten vertellen over de eigen situatie en slaagt erin concreet inzicht in die situatie te krijgen. Daarnaast is enige levenservaring belangrijk. De vrijwilliger is geen solist. Hij/zij is bereid in een groep met medevrijwilligers ervaringen te delen en van elkaar te leren.

Doel van de organisatie:

De vereniging Humanitas is een landelijke vrijwilligersorganisatie. Humanitas heeft meer dan 700 activiteiten die verdeeld zijn over zes thema’s: opgroeien, opvoeden, thuisadministratie, detentie, eenzaamheid en verlies. Jaarlijks geven 22.000 goed geschoolde vrijwilligers zo’n 60.000 mensen het zelfvertrouwen op eigen kracht iets aan hun situatie te veranderen.
Humanitas, afdeling Heuvelrug is werkzaam in de gemeenten De Bilt, Zeist, Bunnik, Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede. In alle gemeenten bieden we de activiteit Thuisadministratie en in enkele gemeenten de activiteiten Vriendschappelijk Contact en Steun bij Rouw.

Omschrijving van de werkzaamheden:

De vrijwilliger biedt ondersteuning aan deelnemers bij het op orde krijgen van hun financiën. De cliënt is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn financiën en neemt hierover zelf de beslissingen. De vrijwilliger adviseert en motiveert.
 1. De vrijwilliger ondersteunt de deelnemer bij zaken zoals:
 • Sorteren en openen van post
 • Aanleggen van een archief
 • In kaart brengen van inkomsten en uitgaven
 • Overzicht maken van eventuele schulden
 • Checken of gebruik wordt gemaakt van inkomensverhogende regelingen, bijv.
      toeslagen en minimaregelingen.
 • Checken of de deelnemer in aanmerking komt voor kwijtscheldingen
 • Hulp bij het invullen van formulieren of digitale aanvragen
 • Hulp in de voorbereiding naar een schuldenregeling
 • Opstellen budgetplan
 • Ondersteuning in het maken van betalingsafspraken met schuldeisers
 • Coachende rol als het gaat om keuzes maken t.a.v. een gedragsverandering in het
      uitgavepatroon, omgaan met instanties etc..
 • Planmatig met de deelnemer aan de slag om de problematiek aan te pakken en de
      deelnemer blijven stimuleren om door te zetten.
 1. De ondersteuning wordt gegeven bij de deelnemer thuis.
 2. Van elk huisbezoek maakt de vrijwilliger een schriftelijk verslag in het Humanitas Registratie Systeem.
Wij vragen van een vrijwilliger:
 • Affiniteit met de uitgangspunten van Humanitas
 • Affiniteit en ervaring met financiële administratie
 • Sociale vaardigheden
 • Kennis van de sociale kaart
 • Computervaardigheden
 • Verslaglegging en registratie
 • Deelname aan voorbereidende scholing en aanwezigheid bij vrijwilligersbijeenkomsten (eens per 6-8 weken)
 • Goede beheersing van de Nederlandse taal, zowel schriftelijk als mondeling
Wij bieden:
 • Voorbereidende scholing t.b.v. thuisadministratie
 • Deskundigheidsbevordering o.a. door thema- en groepsbijeenkomsten
 • Begeleiding door een (vrijwillig) coördinator
 • Onkostenvergoeding (reiskosten)
Voor aanvang van de werkzaamheden wordt een verklaring omtrent gedrag aangevraagd en wordt een vrijwilligersovereenkomst ondertekend.

Tijdsbesteding:

Gemiddeld 4 uur per week