Penningmeester van Tussen heuvelrug en Wetering

Gegevens organisatie:

Organisatie: Tussen Heuvelrug en Wetering
Contactpersoon: András Wilcsinszky
Functie: Secretaris
Adres: Postbus
Postcode/plaats: 3972 Driebergen-Rijsenburg
Telefoon:  0343-515107
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website: www.tussenheuvelrugenwetering.nl
 

Vacature:

Penningmeester

Doel van de organisatie:

De vereniging heeft als doel het behouden en het verbeteren van de natuur- , landschappelijke en cultuurhistorische waarden, flora en fauna, kwaliteit van het milieu, gezondheid van mensen, het dorpseigen karakter van de gemeentelijke kernen, alsmede een goede ruimtelijke ordening en ontwikkeling, alles in de ruimste zin van het woord binnen het grondgebied van de gemeente Utrechtse Heuvelrug en aangrenzende gebieden.
 

Omschrijving van de werkzaamheden:

De penningmeester houdt zoals het hoort de financiële administratie van de vereniging bij. Dit betekent:
-          Het registreren van inkomsten en uitgaven
-          Het doen van betalingen
-          Bijhouden en verwerken van de contributiebetalingen van leden
-          Zorgen dat de leden op tijd betalen
-          Opstellen van de jaarstukken en het verkrijgen van goedkeuring van de kascommissie en de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt 1 keer per jaar plaats

 

Tijdsbesteding

Deze werkzaamheden kosten gemiddeld 1 uur  per week.
Samen met de andere bestuursleden is hij verantwoordelijk voor het opstellen van nieuwsbrief en de jaarstukken.
Dit kost in tijd twee maal 6 uur per jaar.
Het bijwonen van bestuursvergaderingen: Dit zijn er ongeveer 8 per jaar en kost in totaal 16 uur.
De tijd voor het bijwonen van vergaderingen met gemeente, instanties, e.d. de tijd is moeilijk in te schatten omdat het afhankelijk is van het onderwerp. Het gaat meestal om ongeveer 6 avonden per jaar.