Disclaimer

Deze website is opgezet als informatieve site en heeft als doel u te interesseren voor en te informeren over de activiteiten en diensten van Welnúh. Wij raden u aan voor vragen over onze activiteiten, diensten en/of de gepubliceerde informatie contact met ons op te nemen.

Functioneren van de website

Welnúh kan de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van haar website of de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten en activiteiten niet garanderen. Welnúh is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie door Welnúh of door u aan Welnúh middels de website van Welnúh of anderszins langs elektronische weg.

Informatie op de website

Welnúh besteedt de uiterste zorg aan de samenstelling van haar website en de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website. Desondanks kunnen er onjuistheden en onvolledigheden in de getoonde gegevens voorkomen. Welnúh acht zich niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie. Welnúh behoudt zich het recht voor de samenstelling van haar website en de inhoud van de informatie op haar website te wijzigen.

Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website, waaronder die op de tekst en de grafische voorstellingen op de website, berusten bij Welnúh of haar licentiegevers. Het is de gebruiker van de website niet toegestaan de inhoud van de website te wijzigen, te verkopen, in licentie te geven, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Welnúh.

Hyperlinks

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie. Welnúh kan niet garanderen dat op haar website vermelde hyperlinks juist zijn en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Virussen

Welnúh kan niet garanderen dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via haar website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.


Wijziging

Deze disclaimer kan door Welnúh worden gewijzigd. Voor de meest actuele disclaimer adviseert Welnúh u regelmatig kennis te nemen van de inhoud van deze disclaimer.