Welzijn Doorn (Maarn Maarsbergen)

Het team Doorn/Maarn Maarsbergen bestaat uit jongerenwerker Jelle Rijssemus, sociaal makelaar jongeren/consulent sociaal dorpsteam/werkcoach Lars van den Sigtenhorst en sociaal makelaar volwassenen Diana Stalenhoef 
Met dit team ondersteunen we jong en oud met verschillende vragen en aanbod/initiatieven op het gebied van welzijn.

Jongerenwerk

Jongerenwerker Jelle runt samen met vrijwilligers de jongerenruimte in Doorn (Sporthal Steinheim). Zowel ‘s avonds als overdag zijn er openstellingen voor de jeugd. Samen met de jongeren geven we vorm aan hun vrijetijdsbesteding. Door middel van ambulant en locatiegebonden werk bevorderen we participatie en ondersteunen we bij vorming en opvoeding. Daarnaast zijn we betrokken bij verschillende voorlichtingsactiviteiten en inzetbaar bij overlast. Ook begeleiden we jongeren naar werk.

Sociaal makelaar

Als sociaal makelaar verbindt Diana Stalenhoef vragen en initiatieven van inwoners en (vrijwilligers)organisaties. Waar in het dorp behoefte aan is staat centraal, bijvoorbeeld het creëren van meer ontmoeting met elkaar en een steun in de rug bij het opzetten of voortzetten van een zinvolle activiteit. Ook betrekt de sociaal makelaar organisaties om vraagstukken, bijvoorbeeld rondom mantelzorg of voorzieningen voor senioren te bespreken en lokaal aan te pakken.

Hebt u een vraag, een idee, een signaal of een initiatief? Zo bereikt u ons:

Jongerenwerk                                        

Jelle Rijssemus

Sociaal makelaar Jongeren

Lars van den Sigtenhorst
Sociaal makelaar Volwassenen Diana Stalenhoef